Säkerhet • Trygghet • Närhet • Gemenskap


Du är värd ett bra liv

Alla har däremot rätt att leva ett så bra och jämställt liv som möjligt.
Vi på Enigheten vill hjälpa Dig med den möjligheten!
Enigheten är ett assistansföretag som arbetar med personlig assistans.
Vi jobbar för ett tryggt och varaktigt samarbete med och för Dig med funktionshinder.

Som brukare hos oss har Du stort inflytande över hur assistansen skall utformas och vem Du vill anställa.
Det är viktigt att du känner Dig trygg i din vardag och har ett väl fungerande assistentteam runt dig.

Hos oss har du möjlighet till inflytande och delaktighet även i det administrativa arbetet.
Vi har hand om administration och personalansvar i den utsträckning som behövs.
I samråd med Dig ser vi till att vardagen fungerar på bästa möjliga sätt.
För Dig som jobbar som assistent är det viktigt att ha en god kommunikation med Din brukare,
Dina arbetskamrater och din arbetsledare. Vi har täta personalmöten för att främja detta.

Vi vet betydelsen av att få träffas och utveckla en god relation och känna gemenskap.
Stacks Image 100
Stacks Image 98
Stacks Image 104

Vem kan få assistans?

LSS är en rättighetslag och där ingår bl.a personlig assistans. För att få assistansersättning beviljad av Försäkringskassan krävs att hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har funderingar kring detta.
Stacks Image 112

Häradsvägen 22, 78434 BORLÄNGE
(mån-fre 8.00 - 16.00) Tel. 0243 - 22 96 22 , Fax. 0243 - 22 96 23
info@enigheten.se